Bonjour tristesse.

Sudie liūdesy Sveikas liūdesy Tu žvelgi į mane iš kambario sienu Tu žvelgi į mane iš akių kurias myliu Tu visai nedvelki nykybe Nes lūpos net vargingiausios nušviečia Tave šypsniu Sveikas liūdesy Mylinčių kūnų meile Mailės galybe Kurios švelnumas iškyla Kaip pameklė bekūnė Apviltas prote Liūdesy gražiavedi. P. Eliuar

0 comments: