Ave Maria

Atviros rankos
uždari kūnai
aš viskas jame:
ledas žemė žolė
mes mylimės sniege
pamiršę kaip kartais kandžiojas
akla pagunda.
užverk akis ir paskandink tamsoje.
krikščioniškas džiugesys ir velniška palaima -
kai žinai, ko nori.

0 comments: